Hành vi bỏ trốn khi vay tiền người khác có bị xử lý theo pháp luật hình sự
Hành vi bỏ trốn khi vay tiền người khác có bị xử lý theo pháp luật hình sự
Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề liên quan đến vay nợ cần chuyên mục tư vấn giúp ạ,...
Pháp luật quy định thế nào về khám sức khỏe định kì đối với giáo viên?
Pháp luật quy định thế nào về khám sức khỏe định kì đối với giáo viên?
Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề cần chuyên mục tư vấn giúp ạ, cụ thể như sau ạ:...
Hỏi về thủ tục chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang cô ty cổ phần như thế nào?
Hỏi về thủ tục chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang cô ty cổ phần như thế nào?
Cho tôi hỏi vấn đề sau: Doanh nghiệp của bố tôi hiện tại là công ty TNHH 2 thành viên, bây giờ bố tôi muốn...
Pháp luật quy định như thế nào về giá đất bồi thường  khi giải phóng mặt bằng?
Pháp luật quy định như thế nào về giá đất bồi thường khi giải phóng mặt bằng?
Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề cần được chuyên mục tư vấn giúp ạ, cụ thể như sau:...
Hành vi lấn chiếm lối chung sẽ bị xử phạt như thế nào theo pháp luật?
Hành vi lấn chiếm lối chung sẽ bị xử phạt như thế nào theo pháp luật?
Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề cần chuyên mục tư vấn giúp ạ, cụ thể như sau: Nhà...
Pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất khi được nhận chuyển nhượng đất?
Pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất khi được nhận chuyển nhượng đất?
Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Cho tôi hỏi vấn đề sau: Vợ chồng anh chị tôi mua nhà ( năm 2013) và đã...
Khi công ty thay đổi người quản lý thì công nhân có được đình công?
Khi công ty thay đổi người quản lý thì công nhân có được đình công?
Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật, cho tôi hỏi vấn đề sau: Hiện anh tôi đang làm tại công ty A ở TP.HCM,...
Pháp luật quy định như thế nào về việc áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh?
Pháp luật quy định như thế nào về việc áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh?
Cho tôi hỏi vấn đề sau: Công ty bố tôi tổ chức đấu thầu nhưng chưa biết áp dụng hình thức như thế nào cho...
Hành vi lấy trộm điện thoại iphone có được hưởng án treo?
Hành vi lấy trộm điện thoại iphone có được hưởng án treo?
Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật, em có một trường hợp muốn chuyên mục tư vấn giúp ạ, đó là: Cách đây hai...
Quy định của pháp luật về việc bàn giao nhà chung cư như thế nào?
Quy định của pháp luật về việc bàn giao nhà chung cư như thế nào?
Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! tôi có một vấn đề muốn chuyên mục tư vấn giúp ạ, cụ thể như sau: Theo...
Quy định của pháp luật về tính ngày công cho người lao động như thế nào?
Quy định của pháp luật về tính ngày công cho người lao động như thế nào?
Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề liên quan đến cách tính ngày công cho người lao động mong...
Hỏi về vấn đề chi nhánh của công ty có được tham gia đấu thầu?
Hỏi về vấn đề chi nhánh của công ty có được tham gia đấu thầu?
Cho tôi hỏi vấn đề sau: Công ty bố tôi là Công ty TNHH một thành viên có vốn Nhà nước. Bố tôi có đăng báo...
Chưa có sự đồng ý của chủ đất thì ủy ban nhân dân xã có được thu hồi đất làm đường không?
Chưa có sự đồng ý của chủ đất thì ủy ban nhân dân xã có được thu hồi đất làm đường không?
Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề muốn chuyên mục tư vấn giúp ạ, cụ thể như sau: Đất...
Hỏi về vấn đề trường hợp tai nạn giao thông ai đúng ai sai
Hỏi về vấn đề trường hợp tai nạn giao thông ai đúng ai sai
Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật, tôi có một vấn đề liên quan đến trường hợp gây tai nạn giao thông cần chuyên...
Hỏi về hồ sơ xin giấy phép quảng cáo trong lĩnh vực y tế như thế nào?
Hỏi về hồ sơ xin giấy phép quảng cáo trong lĩnh vực y tế như thế nào?
Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật, cho tôi hỏi vấn đề sau: Nếu bệnh viện chúng tôi muốn xin cấp phép quảng cáo...
Khi đất có tranh chấp có thể tặng cho quyền sử dụng đất được không?
Khi đất có tranh chấp có thể tặng cho quyền sử dụng đất được không?
Cho tôi hỏi vấn đề sau: Hai vợ chồng chúng tôi có một mảnh đất do bố mẹ tôi để lại và mảnh đất đó chúng tôi...
Thủ tục kết hôn với người mang quốc tịch Đức như thế nào?
Thủ tục kết hôn với người mang quốc tịch Đức như thế nào?
Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề liên quan kết hôn với người nước ngoài mong chuyên mục  tư...
Làm mất tờ rơi bảo hiểm xã hội phải làm thế nào?
Làm mất tờ rơi bảo hiểm xã hội phải làm thế nào?
Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Cho em hỏi vấn đề sau: Chị gái em bị mất tờ chôt́ đóng bao nhiêu tháng...
Làm sao để nhận biết được quảng cáo so sánh, quảng cáo bắt chước, quảng cáo gian dối?
Làm sao để nhận biết được quảng cáo so sánh, quảng cáo bắt chước, quảng cáo gian dối?
Cho tôi hỏi trường hợp sau: Nếu hai công ty đều làm quảng cáo nhưng trong đó có một công ty có hành vi quảng...
Quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như thế nào?
Quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như thế nào?
Cho tôi hỏi vấn đề sau: Bố tôi làm việc  thủ quỹ của một hội đồng GPMB từ năm 2013 đến nay. Thời gian gần đây...