Câu hỏi:

Em năm nay 16 tuổi hiện tại em đang đi làm cho một công ty, do nhà quá xa với chỗ làm cho nên em muốn thuê nhà trọ, để tiện việc đi lại xin hỏi luật sư 16 tuổi có được thuê nhà trọ không nếu được thì cần các giấy tờ gì?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật dân sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 21 Bộ luật dân sự 2015 quy định :

“1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý”.

Đối với những người chưa thành niên từ 15 đến 18 tuổi ( còn được gọi là người có năng lực hành vi dân sự một phần) trường hợp  tham gia các giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và một số trường hợp pháp luật quy định phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Trừ các trường hợp trên, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể tự mình thực hiện các giao dịch dân sự mà không cần sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Bộ luật dân sự 2015  hiện nay bạn đang là người chưa thành niên bạn 16 tuổi mà nhà ở là động sản phải đăng ký theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Nên bạn phải có chữ ký xác nhận, ý kiến đồng ý của người đại diện theo pháp luật của bạn bởi vì giao dịch bạn đang muốn tham gia là giao dịch liên quan đến bất động sản là hợp đồng cho thuê nhà.