Diện tích tối thiểu được tách thửa với đất trồng cây hàng năm tỉnh Sơn La?

Diện tích tối thiểu được tách thửa với đất trồng cây hàng năm tỉnh Sơn La?

Câu hỏi:

Bố mẹ tôi ở Sơn La, đang muốn tách thửa đất trồng cây hàng năm cho tôi nhưng tôi chưa nắm rõ diện tích tối thiểu được tách thửa với đất trồng cây hàng năm của tỉnh là bao nhiêu?

Luật sư tư vấn

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật vinabiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 9 Điều 1 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Về việc sửa đổi một số điều tại quy định ban hành theo quyết định số14/2014/QĐ – UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về việc quy định cụ thể một số điều của Luật đất đai năm 2013 và nghị định số 43/2014/NĐ – CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai như sau:

2. Đối với đất nông nghiệp:

a) Đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác:

– Khu vực đô thị: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 1.000 m2 trở lên.

– Khu vực nông thôn: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 2.000 m2 trở lên.

Căn cứ vào quy định trên, nếu bạn có dự định tách thửa thì diện tích tối thiểu theo khu vực đô thị hay nông thôn nêu trên.

Căn cứ pháp lý:

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Về việc sửa đổi một số điều tại quy định ban hành theo quyết định số14/2014/QĐ – UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về việc quy định cụ thể một số điều của Luật đất đai năm 2013 và nghị định số 43/2014/NĐ – CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

Give a Comment