Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Search Results for giao duc

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi đối với người làm trong ngành giáo dục

Câu hỏi: Tôi sinh ngày 22/4/1965 công tác trong ngành giáo dục từ ngày 28/4/1983. Nay vì lý do sức khỏe nên tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi. Cho tôi xin hỏi chế độ của tôi được tính như thế nào? Xin chân thành cảm ơn! Cảm ơn bạn đã . . . Read more