Ba qua đời không để lại di chúc thì tài sản đất đai (sổ đỏ dứng bên ba) chia thế nào?

Ba qua đời không để lại di chúc thì tài sản đất đai (sổ đỏ dứng bên ba) chia thế nào?

Câu hỏi

Sau cơn bệnh bố em mất, không để lại di chúc. Gia đình em gồm 5 thành viên trong hộ khẩu, mẹ kế, vợ con em và em nhưng bà nội em tính sang sổ đỏ nội em đứng tên nếu em không đồng ý và không có chữ kí của em thì nội em có sang tên sổ đỏ được không ạ và em có đươc quyền lợi gì trong sổ đỏ của gia đình em

Luật sư trả lời:

Di sản của người chết để lại theo quy định của pháp luật được chia theo di chúc, trường hợp không có di chúc thì sẽ chia theo pháp luật.

Theo pháp luật việc chia theo pháp luật sẽ chia cho những hàng thừa kế, bắt đầu là hàng thừa kế thứ nhất, gồm những đối tượng sau:

Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Đối chiếu với trường hợp của gia đình bạn thì hàng thừa kế thứ nhất gồm: bà nội; vợ của bố; và bạn (3 người).

Những người thừa kế cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản thừa kế bằng nhau; vì thế khi một người trong ba người thừa kế muốn đứng tên toàn bộ miếng đất thì phải có sự đồng ý của hai người còn lại; bà nội không thể tự ý chuyển sang tên mình được.

Quyền lợi của bạn, như đã nói ở trên thì bạn có quyền thừa kế tài sản, có nghĩa nếu trong trường hợp cả ba người thừa kế không có ai từ chối nhận di sản thừa kế thì bạn là người được đồng đứng tên trong sổ đỏ.

Give a Comment