Bán nhà ở duy nhất thì có được miễn thuế thu nhập cá nhân không?

Bán nhà ở duy nhất thì có được miễn thuế thu nhập cá nhân không?

Câu hỏi

Bố, mẹ em mất có để lại di chúc cho hai chị em được hưởng phần đất ở là 150m2. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện tách thửa nên hai chị em thực hiện thủ tục đứng tên đồng sở hữu đối với mảnh đất trên ( em ủy quyền cho chị gái đứng tên trong sổ đỏ). Trong thời gian đó em có mua thêm một căn nhà và nay có nhu cầu bán căn nhà này cho người khác. Luật sư cho em hỏi khi bán nhà em có được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì hiện tại bạn đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và đồng sở hữu một thửa đất với chị gái. Đối với trường hợp của bạn khi bạn bán ngôi nhà đứng tên bạn thì bạn vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Theo đó, căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân thì những trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà, đất bao gồm:

Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế

1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

b) Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

b.1) Cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở được miễn thuế theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

b.1.1) Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng, cụ thể như sau:

b.1.1.1) Việc xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

b.1.1.2) Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác không được miễn thuế.

b.1.1.3) Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà ở, đất ở riêng, khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà ở, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng không được miễn thuế.

b.1.2) Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

b.1.3) Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.

Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó.

Sở dĩ trường hợp của bạn không thuộc trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân là bởi vì bên cạnh việc sở hữu ngôi nhà riêng của bạn thì bạn còn có quyền sở hữu chung một phần đất ở với chị gái bạn. Mặc dù trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đứng tên một mình chị gái bạn nhưng thực tế vì bạn đã có giấy ủy quyền cho phép chị gái được đứng tên trên giấy chứng nhận nhưng bạn vẫn có quyền sở hữu đối với một nửa phần đất này, khi chị gái bạn muốn mua, bán, tặng cho, thế chấp.. phần đất này vẫn phải cần sự đồng ý của bạn. Cho nên, về mặt bản chất bạn vẫn là chủ sở hữu của mảnh đất mà bố mẹ để lại.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì trường hợp của bạn khi bán đất sẽ không được miễn thuế thu nhập cá nhân vì lý do phần đất bán là phần đất ở duy nhất mà bạn sở hữu.

Give a Comment