Bán xe máy chỉ ghi giấy tay thì chủ xe có bị truy cứu trách nhiệm liên đới về sau?

Bán xe máy chỉ ghi giấy tay thì chủ xe có bị truy cứu trách nhiệm liên đới về sau?

Câu hỏi

Tôi có bán 1 chiếc xe máy do mẹ tôi tặng cho và mẹ tôi còn đang đứng tên xe đó.

Lúc bán thì tôi chỉ ghi giấy tay với người mua, phía tôi có ghi đầy đủ thông tin tùy thân của mình, còn phía người mua chỉ ghi tên người đó vì lúc giao dịch người này không mang cmnd trong người. Sau đó người mua giữ bản chính có 2 chữ ký của 2 bên. Tôi thì chỉ giữ lại bản photo. Do chưa có kinh nghiệm mua bán xe nên sau đó tôi có cảm giác mình đang giữ lại 1 tờ giấy không có giá trị gì. Tôi có liên lạc lại nhiều lần với người mua để viết lại cho rõ nhưng không được. Cũng không hiểu vì sao người này tìm mọi cách từ chối viết lại.

Tôi có 2 câu hỏi trong trường hợp này nhờ công ty luật tnhh minh khuê tư vấn giúp:

1/ tờ giấy viết tay mà tôi đang giữ có giá trị pháp lý không ?

2/ trong trường hợp sau này người điều khiển chiếc xe đó (vẫn còn do mẹ tôi đứng tên) có xảy ra tai nạn, hung thủ dùng xe này để trộm cướp, trốn khỏi hiện trường. Cả tôi và mẹ đều không có giấy tờ để chứng minh đã bán chiếc xe đó thì có chịu trách nhiệm liên đới không. Và trách nhiệm đó như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, Giấy tờ viết tay bán xe máy của bạn có đảm bảo có hiệu lực không

– Thỏa mãn điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

– Về giấy tờ mua bán: là hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định. Cụ thể theo điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT- BCA quy định đối với giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực. Hợp đồng mua bán xe của bạn không được công chứng, chứng thực thì hợp đồng của bạn có thể bị vô hiệu.

Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:

1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

Hợp đồng mua bán của bạn đã được thực hiện toàn phần nhưng vẫn chưa phát sinh hiệu lực vì chưa đảm bảo về hình thức của hợp đồng. Vậy bạn phải yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của hợp đồng thì không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực nữa.

Nếu không thực hiện đủ điều kiện đảm bảo hiệu lực hợp đồng. Dẫn đến hợp đồng vô hiệu có hậu quả pháp lý sau:

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

3. Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

4. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

5. Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định.

Thứ hai, trách nhiệm liên đới khi người mua gây tai nạn, hoặc là hung thủ trộm cắp

Theo định hướng của Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP thì người nào chiếm hữu, sử dụng hợp pháp phương tiện mà gây tai nạn hoặc các hành vi gây thiệt hại khác phải chịu trách nhiệm bồi thường trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác về việc chịu trách nhiệm khác trong hợp đồng. Tức là nếu 2 bên có thỏa thuận trong hợp đồng là sau khi bán hai bên sẽ liên đới chịu trách nhiệm thì đương nhiên theo hợp đồng bên bán vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm với các trường hợp đã thỏa thuận.

Give a Comment