Bảo hiểm y tế cho hộ gia đình phải đóng bảo nhiêu một tháng

Bảo hiểm y tế cho hộ gia đình phải đóng bảo nhiêu một tháng

Câu hỏi: Chào luật sư, cho tôi hỏi về mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình. Gia đình tôi có 5 người, tham gia bảo hiểm y tế cho hộ gia đình thì mức đóng là bao nhiêu tiền một tháng? Phương thức đóng như thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý:                   

  • Luật bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014.
  • Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

1. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình

     Khoản 13 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình như sau:

Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được giảm mức đóng như sau:

a) Người thứ nhất đóng bằng mức quy định.

b) Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất.

c) Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

     Như vậy, gia đình bạn có 5 người tham gia bảo hiểm y tế cho hộ gia đình nên mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng đối với gia đình bạn như sau:

– Người thứ nhất đóng 4,5% mức lương cơ sở. Lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng nên mức đóng của người thứ nhất bằng: 4,5% * 1.390.000 = 62.550 đồng/tháng

– Người thứ hai đóng bằng 70% của người thứ nhất bằng: 70% * 62.550 = 43.785 đồng/tháng

– Người thứ ba đóng bằng 60% của người thứ nhất bằng: 60% * 62.550 = 37.530 đồng/tháng

– Người thứ tư đóng bằng 50% của người thứ nhất bằng: 50% * 62.550 = 31.275 đồng/tháng

– Người thứ năm đóng bằng 40% của người thứ nhất bằng: 40% * 62.550 = 25.020 đồng/tháng

     Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở theo quy định tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.00 đồng/tháng nên mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình của gia đình bạn cũng sẽ tăng lên tương ứng với mức lương cơ sở.

2. Phương thức đóng

     Theo quy định tại khoản 7, 8 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì phương thức đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình là: đóng định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình trực tiếp nộp tiền đóng bảo hiểm y tế cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu bảo hiểm y tế tại cấp xã.

     Trường hợp gia đình bạn đã đóng bảo hiểm y tế một lần cho 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng mà trong thời gian này Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở thì không phải đóng bổ sung phần chênh lệch theo mức lương cơ sở mới.

   Bài viết liên quan: Thủ tục mua bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định pháp luật

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

 

 

Give a Comment