Bảo hộ Nhãn hiệu cho chuỗi cửa hàng kinh doanh

Bảo hộ Nhãn hiệu cho chuỗi cửa hàng kinh doanh

Câu hỏi

Công ty chúng tôi có một chuỗi cửa hàng kinh doanh, mỗi cửa hàng là một loại mặt hàng. Nhưng các cửa hàng và sản phẩm đó chúng tôi đều dùng chung một logo (nhãn hiệu) như vậy có vi phạm gì không?

Luật sư trả lời:

Việc dùng chung một nhãn hiệu cho một chuối cửa hàng của công ty bạn không vi phạm quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ nếu nhãn hiệu này đã được đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cho các sản phẩm và dịch vụ mà bạn kinh doanh.

Ví dụ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của bạn đăng ký cho dịch vụ siêu thị, bán buôn, bán lẻ hàng hóa thì bạn có thể dùng nhãn hiệu này cho chuỗi cửa hàng của công ty.

Give a Comment