Bảo hộ nhãn hiệu cho nhà hàng hải sản

Bảo hộ nhãn hiệu cho nhà hàng hải sản

Câu hỏi

Tôi đang dự định mở một nhà hàng hải sản, tôi muốn đăng ký nhãn hiệu cho nhà hàng này, vậy tôi phải tiến hành thủ tục gì?

Luật sư trả lời:

Khi bạn mở một nhà hàng, một trong những vấn đề đó là tìm tên và đăng ký bảo hộ tên nhãn hiệu cho nhà hàng đó.

Để được đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu phải đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của luật sở hữu trí tuệ.

Nhãn hiệu đăng ký phải có tính sáng tạo, không được tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Nơi đăng ký nhãn hiệu là Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, cơ quan thuộc Bộ khoa học và công nghệ.

Thời gian đăng ký nhãn hiệu theo Luật là 12 tháng, tuy nhiên, thời gian này có thể kéo dài thêm do số lượng đơn trong Cục Sở hữu trí tuệ nhiều.

Khi tiến hành đăng ký, người nộp đơn cần chuẩn bị các tài liệu sau:

– Tên và địa chỉ của chủ đơn theo Đăng ký kinh doanh;

– Giấy ủy quyền ký và đóng dấu (nếu người nộp đơn nộp qua đại diện sở hữu trí tuệ).

– Mẫu nhãn hiệu (bản mềm).

– Danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký, đối với dịch vụ nhà hàng thì nằm trong nhóm 43 theo thỏa ước Nice.

Give a Comment