Bao nhiêu tuổi được đứng tên đăng ký xe?

Bao nhiêu tuổi được đứng tên đăng ký xe?

Câu hỏi

Cho tôi hỏi khoảng độ tuổi nào mới được đứng tên giấy tờ xe vậy. Tôi năm nay sn 96, còn 1 tháng nữa mới đủ 18 tuổi, liệu tôi có đủ tuổi đứng tên giấy tờ xe không?

Trả lời

Theo quy định mới về tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”.

Điểm mới của thông tư này là người đi đăng ký xe không cần xuất trình hộ khẩu và giấy phép lái xe mà chỉ cần xuất trình giấy CMND. Những trường hợp chưa đến tuổi được cấp giấy CMND hoặc nơi thường trú ghi trên CMND không khớp với địa chỉ đăng ký thường trú ghi trên giấy đăng ký xe thì mới xuất trình hộ khẩu để đối chiếu.

Với quy định mới này thì việc đăng ký mới xe gắn máy sẽ không hạn chế độ tuổi (trước đây muốn đăng ký xe phải có giấy phép lái xe, tức phải trên 18 tuổi) và mỗi người có quyền sở hữu nhiều xe.

Give a Comment