Bên nhà nội có được quyền bắt con không khi chưa đăng kí kết hôn và con được mẹ nuôi từ nhỏ

Bên nhà nội có được quyền bắt con không khi chưa đăng kí kết hôn và con được mẹ nuôi từ nhỏ

Câu hỏi

Tôi và cha của con tôi chưa đăng kí kết hôn nhưng đã làm giấy khai sinh cho bé có cả tên cha và mẹ. Lúc bé được 6 tháng tôi và cha bé không ở chung nữa. Bây giờ bé được 11 tháng. Cha bé sắp lấy vợ.Gia đình bên nội 1 tháng sang thăm cháu 1 lần và đem được 2 hộp sữa , ngoài ra không có thêm bất cứ sự trợ cấp nào. Giấy khai sinh của bé cha bé vẫn giữ. Tôi muốn hỏi liệu sau này bên cha bé và nhà mạng nội có bắt bé được không. Vì nhà bên đó có điều kiện hơn. Còn bên tôi thì phải ở nhà trọ thu nhập cũng chỉ được 5 tiệu 1 tháng. Nếu lấy được giấy khai sinh thì tôi có thể bỏ tên cha bé và làm lại giấy khai sinh cho bé thành con ngoài giá thú không.

Luật sư trả lời:

Thứ nhất: Nhà nội có bắt bé được không khi mà bố mẹ không có đăng ký kết hôn ,nhưng khai sinh cả cha và mẹ cho bé?

Căn cứ theo quy định Luật hôn nhân gia đình

Điều 14. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

Điều 15. Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.

Như vậy trường hợp năm, nữ có con chung mà không đăng ký kết hôn việc giải quyết nghĩa vụ của cha mẹ và con cái được giải quyết theo quy định của Luật này và những văn bản hướng đãn. Cụ thể khi có tranh chấp về nuôi con sẽ được sử lý như quy định của Luật hôn nhân và gia đình như đối với trường hợp ly hôn cụ thể:

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Như vậy nếu con dưới 36 tháng tuổi thì quyền nuôi con sẽ được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không có đủ điều kiện, trường hợp con lớn hơn 36 tháng tuổi thì tòa án sẽ căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con để quyết định giao con cho một bên nuôi dưỡng trực tiếp, con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét đến nguyện vọng của con.

Thứ hai: Có làm lại giấy khai sinh cho bé thành con ngoài giá thú không?

Căn cứ theo quy định của Luật hộ tịch năm 2014

Điều 26. Phạm vi thay đổi hộ tịch

1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên cửa cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi co căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự

2. Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

Như vậy việc thay đổi hộ tịch chỉ được thực hiện theo các căn cứ là: Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật; hoặc thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi mà không thể thay đổi giấy khai sinh cho con từ có cha sang không có cha. trừ có căn cứ theo quyết định bản án của tòa về việc không công nhận cha con

Give a Comment