Bị lừa bán nhà thì nên làm gì theo quy định của pháp luật mới nhất?

Bị lừa bán nhà thì nên làm gì theo quy định của pháp luật mới nhất?

Câu hỏi:

Cha tôi có một căn hộ chung cư giá rẻ muốn bán để lấy tiền để khám bệnh thì có người hàng xóm nói là sẽ môi giới giúp cha tôi bán được. Và có bảo cha tôi ký vào giấy ủy quyền cho họ toàn quyền quyết định với căn hộ đó.

Nhưng khi ký giấy ủy quyền xong thì không thấy họ đề cập gì nữa. Một thời gian sau thì mới biết họ đã sang tên căn hộ này cho người bạn của họ dưới dạng hợp đồng tặng cho. Người hàng xóm đó nói với cha tôi rằng bây giờ đã ra sổ rồi nên sẽ không làm gì được nữa. Vậy bây giờ tôi có thể đòi lại nhà không ạ? Tôi xin cảm ơn!

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:
Bộ luật dân sự năm 2015

2. Luật sư tư vấn:
Điều 127 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

Điều 127. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép

Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.

Lừa dối trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó.

Đe dọa, cưỡng ép trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba làm cho bên kia buộc phải thực hiện giao dịch dân sự nhằm tránh thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc của người thân thích của mình.

Theo căn cứ trên và những tình tiết bạn đưa ra thì việc người hàng xóm của bạn nói rằng sẽ bán giúp cha bạn nhưng lại ký hợp đồng tặng cho đồng thời không thanh toán số tiền thì hợp đồng ủy quyền giữa cha bạn và người hàng xóm đó sẽ vô hiệu. Vì vậy hiện tại gia đình bạn phải làm đơn yêu cầu Tòa án tuyên hợp đồng ủy quyền đó là vô hiệu. Sau đó tiến hành các thủ tục yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 131 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

Điều 131. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

3. Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

4. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

5. Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định.

Theo như căn cứ trên thì khi Tòa án tuyên hợp đồng dân sự đó vô hiệu thì các bên sẽ khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả lại nhau những gì đã nhận.

Give a Comment