Bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền dưới 2 triệu đồng, làm thế nào để đòi lại?

Bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền dưới 2 triệu đồng, làm thế nào để đòi lại?

Câu hỏi

Tôi có đặt mua đôi bông ngọc trai trên trang facebook tên A nhưng hàng kém chất lượng nên tôi gửi đổi thì nơi bán đã nhận lại hàng rồi mà không trả lại hàng khác cho tôi. Giá trị đôi bông khoảng 1 900 000đ. Tôi không biết làm sao để lấy lại tiền hoặc tài sản của mình?

Luật sư trả lời:

Theo thông tin dữ liệu bạn đưa ra thì bạn mua đôi bông ngọc trai trên fb, đối chiếu theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì giữa bạn với người bán hàng đã xác lập mối quan hệ, hợp đồng mua bán, cụ thể Điều 430 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau:

“Điều 430. Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và luật khác có liên quan.”

Cũng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 này thì chất lượng của hàng hóa do các bên thỏa thuận, cụ thể:

“Điều 432. Chất lượng của tài sản mua bán

1. Chất lượng của tài sản mua bán do các bên thỏa thuận.

2. Trường hợp tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thỏa thuận của các bên về chất lượng của tài sản không được thấp hơn chất lượng của tài sản được xác định theo tiêu chuẩn đã công bố hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Khi các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về chất lượng tài sản mua bán thì chất lượng của tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo tiêu chuẩn ngành nghề.

Trường hợp không có tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tiêu chuẩn ngành nghề thì chất lượng của tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn thông thường hoặc theo tiêu chuẩn riêng phù hợp với mục đích giao kết hợp đồng và theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.”

Do đó, với chất lượng hàng hóa không như mong đợi của bạn bạn nên xem xét, kiểm tra lại thỏa thuạn giữa bạn với bên người bán trước. Nếu sau khi kiểm tra bạn nhận thấy rằng bên người bán không đáp ứng chất lượng hàng hóa theo đúng thỏa thuận thì bạn có thể làm đơn yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Give a Comment