Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Bí thư đoàn xã có được sinh hoạt đoàn ở một chi đoàn không?

Câu hỏi:

Luật sư cho em hỏi, 1 bí thư đoàn phường xã có phải sinh hoạt đoàn ở 1 chi đoàn không? Và căn cứ quy định nào?đối với chi đoàn đặc thù không phát triển được đoàn viên thì có được sinh hoạt đoàn quá tuổi quy định không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hành chính của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 17 Điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa X:

“1. Tổ chức cơ sở Đoàn gồm: Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, là nền tảng của Đoàn, được thành lập theo địa bàn dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị học tập, công tác, lao động, nơi cư trú và đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Tổ chức cơ sở Đoàn có thể trực thuộc đoàn cấp huyện, đoàn cấp tỉnh tùy thuộc vào tính đặc thù của từng đơn vị.

3. Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi.Chi đoàn sinh hoạt định kỳ một tháng một lần; đối với các đơn vị đặc thù thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

4. Đơn vị có ba đoàn viên trở lên được thành lập chi đoàn. Nếu chưa đủ ba đoàn viên thì Đoàn cấp trên giới thiệu đến sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở Đoàn thích hợp. Chi đoàn có thể thành lập các phân đoàn.

Đoàn cơ sở là cấp trên trực tiếp của chi đoàn. Đơn vị có từ hai chi đoàn trở lên và có ít nhất 30 đoàn viên thì thành lập Đoàn cơ sở.

Trong một địa bàn, lĩnh vực hoạt động có nhiều chi đoàn, có nhu cầu liên kết phối hợp thì có thể thành lập liên chi đoàn.

Các đội thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, các đội hình lao động trẻ tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh có thời hạn xác định được thành lập tổ chức đoàn theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.”

Có thể thấy, việc bạn là phó bí thư đoàn xã hay chỉ là một đoàn viên thì việc sinh hoạt trong một chi đoàn là không bắt buộc vì điều lệ đoàn không có quy định cấm, đồng thời các chi đoàn cơ sở khi có nhu cầu liên kết thì có thể thành lập liên chi đoàn và các đoàn viên cũng sẽ sinh hoạt trong liên chi đoàn này. Đối với tuổi đoàn thì điều lệ quy định từ 16 đến 30, tuy nhiên một số trường hợp đặc biệt thì tuổi đoàn vẫn có thể cao hơn, căn cứu quy định tại Điều 4 Điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa X:

“1. Đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn; nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét, quyết định, nhưng không quá 35 tuổi.

2. Đoàn viên quá 30 tuổi nếu được bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn hoặc làm công tác chuyên trách thì tiếp tục hoạt động trong tổ chức Đoàn.

3. Đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc không đóng Đoàn phí ba tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng thì hội nghị chi đoàn xem xét, quyết định xóa tên trong danh sách đoàn viên và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp.

4. Đoàn viên danh dự là những người thực sự tiêu biểu, là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi noi theo, có tâm huyết và có nhiều đóng góp với Đoàn, có uy tín trong thanh thiếu nhi và xã hội. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định việc kết nạp đoàn viên danh dự.

5. Đoàn viên được trao Thẻ đoàn viên và có trách nhiệm sử dụng, quản lý thẻ đúng quy định. Đoàn viên có hồ sơ cá nhân theo mẫu thống nhất áp dụng trong toàn Đoàn, do Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở quản lý.”

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của
Hailey
Khách
Hailey

Tôi 31 tuổi, theo điều lệ đoàn thì đoàn viên quá 30t sẽ được chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn, tôi không có nguyện vọng tham gia sinh hoạt tiếp nhưng chi đoàn cơ sở và lãnh đạo lấy lý do số thanh niên trong độ tuổi dưới 30 chỉ có 3 người nên không làm lễ trưởng thành đoàn và bắt buộc tôi cùng những đồng nghiệp khác trên 30t vẫn phải tham gia sinh hoạt, đóng đoàn phí và đủ các loại quỹ ở trên ban xuống tiếp. Như vậy là đúng hay sai? Tôi có thể… Xem thêm »