Danh mục: Mẫu văn bản tố tụng

Cách viết đơn tố cáo

Câu hỏi: Tôi có những thông tin và bằng chứng cụ thể của một nhóm người vi phạm pháp luật nên tôi muốn viết thư …

Mẫu đơn xin xóa án tích

Người đã chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện làm ăn, sinh sống lương thiện, hoà nhập với cộng đồng, khi có đủ …

Mẫu đơn trình báo công an

Trong trường hợp công dân muốn trình báo một hành vi vi phạm hoặc xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình đối với …