Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

All posts in Mẫu văn bản tố tụng

Cách viết đơn tố cáo

Câu hỏi: Tôi có những thông tin và bằng chứng cụ thể của một nhóm người vi phạm pháp luật nên tôi muốn viết thư nặc danh để gửi công an huyện giải quyết. Tôi muốn hỏi luật sư là muốn để thuyết phục công an điều tra tôi cần . . . Read more

Mẫu đơn xin xóa án tích

Người đã chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện làm ăn, sinh sống lương thiện, hoà nhập với cộng đồng, khi có đủ điều kiện do luật định thì được xóa án tích. Tải về:  Mẫu đơn xin xóa án tích CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM . . . Read more