Bộ độ biên phòng chung sống với người khác không đăng ký kết hôn có bị ra quân không?

Bộ độ biên phòng chung sống với người khác không đăng ký kết hôn có bị ra quân không?

Xin chào chuyên mục, cho tôi hỏi; Chồng tôi là bộ đội biên phòng, tôi và anh ấy sống cùng nhau từ năm 2000 đến nay nhưng không đăng ký kết hôn, nên chồng tôi đề nghị tòa án ra quyết định không công nhận là vợ chồng. Vậy cho tôi hỏi, như thế chồng tôi bị ra quân không? Mong chuyên mục giải đáp giúp ạ. tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Tại khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định :

““Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.”

Và Khoản 1, Điều 14, Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định:

“Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.”Vì vậy nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng.

Căn cứ Điều 3 Nghị quyết 35/2000/NQ-HĐTP quy định:

“Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03 tháng 1 năm 1987 đến ngày01 tháng 1 năm 2001, mà có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này thìcó nghĩa vụ đăng ký kết hôn trong thời hạn hai năm, kể từ ngày Luật này có hiệulực cho đến ngày 01 tháng 1 năm 2003; trong thời hạn này mà họ không đăng ký kết hôn, nhưng có yêu cầu ly hôn thì Tòa án áp dụng các quy định về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.

Từ sau ngày 01 tháng 1 năm 2003 mà họ không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận họ là vợ chồng;”

Như vậy:

– Nếu nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 3/1/1987 thì vẫn được coi là vợ chồng (hôn nhân thực tế). Khi tiến hành khai lý lịch bản thân sẽ phải khai họ tên vợ hoặc tên chồng.

– Nếu nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng kể cả có tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật nêu trên thì đều không được pháp luật chấp nhận là vợ chồng.

Do đó khi khai lý lịch bản thân sẽ không phải khai họ tên vợ hoặc chồng.

Vì anh chị chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2000 mà không đăng ký kết hôn nên quan hệ hôn nhân và gia đình không được xác lập và không được pháp luật bảo vệ. Vợ chồng bạn không phải là vợ chồng được pháp luật công nhận. vì vậy không có sự ràng buộc giữa trong quan hệ vợ chồng. Chồng bạn vẫn có thể gửi đơn ly hôn đến tòa án và tòa án sẽ thụ lý yêu cầu và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại Điều 53, Luật hôn nhân gia đình năm 2014:

“Điều 53. Thụ lý đơn yêu cầu ly hôn

1. Tòa án thụ lý đơn yêu cầu ly hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

2. Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này”

Về vấn đề kỉ luật trong quân đội thì được quy định trong các văn bản chuyên ngành không công khai. Có thể chồng bạn sẽ bị áp dụng một số hình thức kỷ luật nhất định liên quan đến đạo đức và nhân phẩm trong trường hợp này.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment