Bố mẹ lập di chúc có cần chữ ký của các con không?

Bố mẹ lập di chúc có cần chữ ký của các con không?

Hỏi: Ông ngoại tôi muốn để lại di sản thừa kế cho một người con tuy nhiên khi đến Phòng công chứng để lập di chúc thì được trả lời là phải có sự đồng ý và chữ ký của tất cả các con, như vậy có đúng không?

Trả lời:

Xin chào bạn! Hỏi đáp pháp luật xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết (Điều 649 Bộ Luật Dân sự). Do đó, nếu có tài sản thuộc quyền sở hữu và sử dụng riêng của ông ngoại bạn, thì ông ngoại bạn có quyền lập Di chúc định đoạt toàn bộ tài sản đó mà không cần có sự đồng ý của các con

Trường hợp tài sản đó được hình thành trong thời kỳ hôn nhân (trừ trường hợp tài sản đó được cho riêng, được thừa kế) thì tài sản đó là tài sản thuộc quyền sở hữu chung của cả hai vợ chồng. Nếu ông ngoại bạn muốn lập di chúc định đoạt tòan bộ tài sản thì phải có sự đồng ý của bà ngoại bạn (nếu bà ngoại bạn còn sống), nếu bà ngoại bạn đã chết thì cần có sự thỏa thuận của tất cả những người được hưởng thừa kế đối với phần di sản của bà ngoại bạn để lại, còn nếu ông ngoại bạn lập di chúc định đoạt phần giá trị sở hữu riêng của ông ngoại bạn trong khối tài sản chung đó thì không cần ý kiến của các thừa kế.

Để trả lời câu hỏi của bạn cần xác định rõ tài sản của ông ngoại bạn là tài sản riêng hay tài sản chung và ý định của ông ngoại bạn về việc định đoạt tài sản, nhưng chúng tôi không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu về tài sản của ông ngoại bạn nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể cho bạn được

Theo: Toaan.gov.vn

Give a Comment