Bộ luật lao động 2012

Bộ luật lao động 2012

Số hiệu: 10/2012/QH13 Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội Người ký:  Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/06/2012 Ngày có hiệu lực: 01/05/2013
Ngày công báo: 05/08/2012 Số công báo: Từ số 475 đến số 476
Tình trạng: Còn hiệu lực

Bộ luật lao động 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Văn bản này áp dụng điều chỉnh đối với:

  • Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật này.
  • Người sử dụng lao động.
  • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Bộ luật lao động 2012 được Quốc hội ban hành vào ngày 18/06/2012 thay thế cho Bộ luật lao động 1994, có hiệu lực từ ngày 01/05/2013.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/10_2012_QH13_142187.doc” text=”Download: Bộ luật Lao động 2012″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment