Bố mất làm thế nào để sang tên sổ đỏ cho mẹ?

Bố mất làm thế nào để sang tên sổ đỏ cho mẹ?

Câu hỏi

Hiện tại sổ đỏ đang đứng tên bố tôi nhưng bố tôi tôi đã mất năm 2007 mà không để lại di chúc gì. Nay tôi muốn chuyển di chúc từ bố sang cho mẹ thì tôi cần phải làm những giấy tờ gì và làm như thế nào ạ.

Luật sư trả lời:

Theo quy định , Bạn cần phải xác định phần di sản bố bạn để lịa gồm những gì, nếu miếng đất này được xác định hoàn toàn là di sản của bố bạn để lại hoặc là tài sản chung của bố mẹ bạn ( thì bố bạn sẽ được sở hữu 1/2 số tài sản này ) . Sau đó chúng ta sẽ tiến hành xác định xem những người thừa kế phần tài sản này là những người thuộc hành thừa kế thứ nhất , bao gồm : vợ, con ruột , con nuôi , ba mẹ ruột , ba mẹ nuôi. Trong trường hợp ba mẹ mất sau khi người để lại di sản qua đời thì phần ủa ba mẹ lại được chia cho người thừa kế của họ , trường hợp ba mẹ người để lại di sản mất trước họ thì sẽ không được chia.

Sau khi xác định được người thừa kế theo pháp luật bạn có thể họp những người thừa kế để thỏa thuận phân chia di sản, theo đó những người này ký vào văn bản thỏa thuận nhưởng toàn bộ tài sản thừa kế cho mẹ bạn .

Đối với trường hợp của bạn thì Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định như sau:

Điều 620. Từ chối nhận di sản

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Điều 656. Họp mặt những người thừa kế

1. Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thỏa thuận những việc sau đây:

a) Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này, nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc;

b) Cách thức phân chia di sản.

2. Mọi thỏa thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản.

Thủ tục, phí thừa kế đất đai ?

Sau khi có văn bản thỏa thuận , bạn cần làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại văn phòng công chứng , Văn phòng công chứng có trách nhiệm liên hệ với UBND cấp xã/phường để làm thủ tục công bố phần di sản này , 30 ngày sau đó nếu không có tranh chấp hay kiện cáo gì , văn phòng công chứng sẽ có văn bản xác nhận di sản thừa kế này. Bạn chuẩn bị những giấy tờ sau để làm việc tại phòng đăng ký đất đai thuộc cơ quan tài nguyên môi trường cấp quận huyện nơi có đất:

– 02 tờ khai lệ phí trước bạ ;

– 02 tờ khai thuế thu nhập cá nhân ;

-Văn bản thỏa thuận chia di sản thừa kế ;

– Văn bản khai nhận di sản thừa kế ;

– 01 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

– 01 bản sao có chứng thực CMND + Sổ hộ khẩu của mẹ bạn;

– Ngoài ra trường hợp này của bạn cần cung cấp thêm giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của người cho và người nhận để được miễn thuế thu nhập cá nhân.

– Đơn đề nghị đăng ký biến động

Lệ phí sang tên sổ đỏ gồm lệ phí địa chính là 15.000 đồng/trường hợp; lệ phí thẩm định tính bằng 0,15% giá trị (sang tên) chuyển nhượng (Tối thiểu 100.000 đồng đến tối đa không quá 5.000.000 đồng/trường hợp). Sau khi nộp đủ lệ phí sẽ được nhận sổ đỏ.

Give a Comment