Bố mẹ chồng giành quyền nuôi cháu có được không?

Bố mẹ chồng giành quyền nuôi cháu có được không?

Câu hỏi

Tôi và chồng tôi kết hôn với nhau vào năm 2010. Chúng tôi có một con chung( 26 tháng tuổi). Tôi và chồng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập ngang nhau. Tuy nhiên do có nhiều mâu thuẫn xích mích không thể giảng hòa nên chúng tôi muốn tiến hành thủ tục thuận tình ly hôn. Tuy nhiên, chồng với bố mẹ chồng tôi cương quyết không để tôi giành quyền nuôi cháu. Còn không muốn cho tôi trông nom, chăm sóc cháu. Tôi thực sự cám thấy quá bế tắc nên muốn nhờ luật sư tư vấn? Tôi có được quyền nuôi con không? Thủ tục ly hôn của chúng tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì.

Luật sư tư vấn:

Điều 51 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn:

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Căn cứ Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn:

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Theo thông tin mà bạn cung cấp, thì con của bạn 26 tháng tuổi. Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, thì trường hợp con 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Như vậy, tòa án sẽ xem xét để bạn được quyền trực tiếp nuôi dưỡng con, trừ trường hợp giữa bạn và chồng có thỏa thuận khác.

Căn cứ theo quy định tại Điều 104 của Luật hôn nhân và gia đình về quyền, nghĩa vụ của ông bà nội , ông bà ngoại và cháu

1. Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu; trường hợp cháu chưa thành niên, cháu đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người nuôi dưỡng theo quy định tại Điều 105 của Luật này thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu.

2. Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội, ông bà ngoại; trường hợp ông bà nội, ông bà ngoại không có con để nuôi dưỡng mình thì cháu đã thành niên có nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật, thì bố hoặc mẹ là người trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn, ông bà có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu. Nghĩa là bạn hoặc chồng bạn mới là người có quyền trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc con.

Thứ hai, Về thủ tục thuận tình ly hôn bao gồm các giấy tờ sau đây:

– giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản chính.

– chứng minh nhân dân của vợ chồng( bản sao chứng thưc).

– sổ hộ khẩu( bản sao công chứng).

– giấy khai sinh của con( bản sao công chứng).

Give a Comment