Bồi thường thiệt hại lao động như thế nào?

Bồi thường thiệt hại lao động như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Cho em hỏi vấn đề sau: Em có một người cháu đi làm tại một công ty A ở Đà Nẵng, cháu là người quen của công ty đó, nên họ mời cháu vào làm việc. Nhưng một lần điều không may đến với cháu. Cháu bị tai nạn lao động do không đồ bảo hộ lao động, chân cháu bị thương nghiêm trọng, một bên chân phải cắt bỏ, hiện cháu vẫn đang ở bệnh viện điều trị và dưỡng thương, không thể đi làm được. Vậy cho em hỏi: Công ty có phải bồi thường thiệt hại cho cháu tôi không và được hưởng như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

– Thứ nhất: về bồi thường thiệt hại lao động:

Theo quy định tại 2.1 thông tư liên tịch 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN “Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động”:

“Tai nạn lao động là tai nạn xảy ra do tác động bởi các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong lao động gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động hoặc gây tử vong trong quá trình lao động gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động”

Trường hợp của cháu bạn được coi là tai nạn lao động và sẽ được bồi thường thiệt hại. Việc bồi thường thiệt hại về lao động được quy định trong Bộ luật lao động 2012, cụ thể tại điều 144, 145 như sau:

“Điều 144. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

2. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

3. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này”.

“Điều 145. Quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

2. Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hàng tháng theo thỏa thuận của các bên.

3. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

4. Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 Điều này”.

Do tai nạn xảy ra không phải do lỗi của cháu bạn và mang lại chấn thương khá nghiêm trọng, gây suy giảm khả năng lao động nên cháu bạn sẽ được bồi thường theo khoản 3 điều 145 bộ luật lao động, tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động được xác định.

– Thứ hai: Cháu bạn có quyền yêu cầu công ty tiến hành bồi thường thương tật gây ra cho mình theo khoản 1 điều 604 Bộ luật dân sự 2005 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại: “Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.” Nguyên tắc cũng như việc xác định mức bồi thường phải tuân theo quy định của bộ luật dân sự 2005.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment