Các bước làm thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

Các bước làm thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

Tôi muốn hỏi: Nhà tôi được cấp giấy phép xây dựng đến nay đã gần 1 năm , nhưng chưa khởi công. Nay tôi muốn gia hạn thêm thì có được không? Thủ tục  gia hạn thì như thế nào? Xin cảm ơn!

Chuyên mục hỏi đáp pháp luật sẽ trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Cơ sở pháp lý :
– Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
– Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
– Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của cá nhân đứng tên xin gia hạn Giấy phép xây dựng để ký biên bản.
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, ghi nội dung gia hạn vào bản chính giấy phép xây dựng đã cấp, trình Lãnh đạo UBND huyện ký gia hạn giấy phép xây dựng.
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân biết.
c) Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.
Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng đã được gia hạn.
Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ gồm:
– Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng – 01 bản chính;
– Giấy phép xây dựng đã được cấp – 01 bản chính;
– Giấy ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (trong trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên xin cấp giấy phép xây dựng) – 01 bản chính.
b) Số lượng hồ sơ: 01bộ.
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị).
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà nhà ở chưa khởi công xây dựng thì người xin cấp Giấy phép xây dựng (kể cả Giấy phép xây dựng tạm) phải xin gia hạn Giấy phép xây dựng. (Thời gian gia hạn Giấy phép xây dựng là 12 tháng. Sau thời gian trên nếu chưa khởi công xây dựng, chủ đầu tư phải xin cấp lại giấy phép xây dựng).
Loại Cấp huyện : Xây dựng
Thời gian
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Phí gia hạn giấy phép 10.000 đồng/ lần.
Trên đây là trình tự làm thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng trong luật xây dựng, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi.

0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments