Các hình thức thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên?

Các hình thức thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên?

Câu hỏi:

Thưa luật sư, công ty tôi đã thành lập và kinh doanh được một thời gian dài. Và giờ tôi muốn tăng vốn điều lệ của công ty để mở rộng quy mô kinh doanh. Vậy mong luật sư có tôi biết với công ty TNHH một thành viên thì có những cách nào để tăng vốn điều lệ?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn pháp luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014 về cách thức tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên:

“Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.”

Như vậy, để tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên có hai cách thức:

– Thứ nhất, chủ sở hữu công ty tự mình đầu tư thêm vốn điều lệ;

– Thứ hai, chủ sở hữu công ty huy động thêm vốn góp của người khác (xin lưu ý là đối với trường hợp này công ty TNHH một thành viên cần tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình là công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014)

Căn cứ pháp lý:

Khoản 2 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014.

Give a Comment