Các loại thuế phải đóng khi thành lập doanh nghiệp

Các loại thuế phải đóng khi thành lập doanh nghiệp

Độc giả hỏi: luật sư có thể cho em hỏi, khi em thành lập doanh nghiệp thì em sẽ phải đóng những loại thuế gì ạ?

TRẢ LỜI

Sau khi thành lập doanh nghiệp, các loại thuế mà bạn sẽ phải đóng đó là:
1. Thuế môn bài

Sau khi thành lập, công ty phải nộp thuế môn bài cho nhà nước. Mức thuế sẽ căn cứ theo số vốn điều lệ của công ty như sau:

Vốn điều lệ công ty trên 10 tỷ: 3.000.000 VNĐ
Vốn điều lệ công ty dưới 10 tỷ: 2.000.000 VNĐ
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,…: 1.000.000 VNĐ
Doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm thì phải đóng 100% thuế môn bài.

Doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm thì đóng 50% thuế môn bài.

Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài trong:

– 10 ngày sau khi nhận giấy đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp có sản xuất, kinh doanh.

– 30 ngày kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp chưa hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng phụ thuộc vào ngành nghề sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có thể là: 0%; 5%; 10%

Có 2 phương pháp tính thuế:

Phương pháp tính trực tiếp:

Thuế GTGT phải nộp = GTGT của hàng hóa * Thuế suất GTGT của hàng hóa đó

 Phương pháp tính khấu trừ

Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp đi vào hoạt động có lợi nhuận thì có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước.

Thuế suất của doanh nghiệp phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh, dao động từ 20 – 25% doanh thu. Tuy nhiên 1 số ngành như giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường: 10%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp = Thuế suất (%) * doanh thu

4. Thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp khi thuê lao động và chi trả thu nhập cho người lao động, có thực hiện khấu trừ thuế phải có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.

Thu nhập chịu thuế của cá nhân lao động trong doanh nghiệp gồm:

Tiền lương, tiền công
Trợ cấp, phụ cấp (trừ 1 số trường hợp theo quy định Luật thuế thu nhập cá nhân 2007)
Tiền thù lao lao động nhận dưới các hình thức
Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, …
Phần trăm thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:

Dưới 5 triệu/ tháng: 5%
Từ 5 – 10 triệu/ tháng: 10%
Từ 10 – 18 triệu/ tháng: 15%
Từ 18 – 32 triệu/ tháng: 20%
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế TNCN * Thuế suất

Tuy nhiên cá nhân được giảm trừ gia cảnh: 9.000.000 VNĐ/ người/ tháng với bản thân và 3.600.000 VNĐ/ người/ tháng với người phụ thuộc.

Ngoài ra doanh nghiệp có thể phải đóng thuế vãng lai, thuế hải quan, … tùy theo ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, nếu có gì thắc mắc bạn có thể liên hệ đến tổng đài tư vấn 19006261 để được giải đáp.

 

Give a Comment