Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật?

Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật?

Câu hỏi:

Luật sư cho tôi hỏi: Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật? Rất mong nhận được sự tư vấn của Luật sư.

Luật sư tư vấn

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật vinabiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 4 Nghị định 102/2017/NĐ-CP Về đăng ký biện pháp bảo đảm như sau:

– Các biện pháp bảo đảm sau đây phải đăng ký:

+ Thế chấp quyền sử dụng đất;

+ Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;

+ Thế chấp tàu biển.

– Các biện pháp bảo đảm sau đây được đăng ký khi có yêu cầu:

+ Thế chấp tài sản là động sản khác;

+ Thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

+ Bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; mua bán tàu bay, tàu biển; mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 102/2017/NĐ-CP Về đăng ký biện pháp bảo đảm

Give a Comment