Các trường hợp thu hồi đất và thẩm quyền thu hồi đất

Các trường hợp thu hồi đất và thẩm quyền thu hồi đất

Câu hỏi.  Luật sư cho tôi hỏi, các trường hợp nào được thu hồi đất và ai là người có thẩm quyền để thu hồi đất. Xin cảm ơn Luật sư.

Trả lời.

            Cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi cho Tổng đài tư vấn Ask Law – 19006261. Dựa vào thông tin bạn cung cấp, luật sư tư vấn về các trường hợp được thu hồi đất và thẩm quyền thu hồi đất cho bạn theo quy định của pháp luật như sau:

 • Căn cứ pháp lý.
 • Luật đất đai 2013.
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai.

1. Các trường hợp thu hồi đất.

Theo quy định của Luật đất đai 2013, Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau:

     1.1. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh.

          Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh trong các trường hợp sau:

 • Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc.
 • Xây dựng căn cứ quân sự.
 • Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng an ninh.
 • Xây dựng ga, cảng quân sự.
 • Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân.
 • ……………………

      1.2. Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp sau đây:

 • Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất.
 • Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính Phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất như:

         – Dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới….

          – Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội ở trung ương; công trình di tích lịch sử…..

           – Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc….

 • Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất

          – Dự án xây dựng cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, công trình di tích lịch sử…

          – Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước….

          – Dự án công trình phục vụ sinh hoạt chung của dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội….

           – Xây dựng khu đô thị mới, khu nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư…

           – Dự án khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

         Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải dựa trên những căn cứ sau đây:

          – Các dự án thu hồi đất phải thuộc các trường hợp thu hồi đất được pháp luật quy định.

           – Phải dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp Huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

           – Phải dựa vào tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.

     1.3 Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

      Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

 • Sử dụng đất không đúng mục đích, đã bị xử phạt về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.
 • Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất.
 • Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.
 • Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm.
 • ……………………
 • Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong 18 tháng liên tục và đất trồng rừng không được sử dụng trong 24 tháng liên tục.
 • Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

      1.4 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

     Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:

 • Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người kế thừa.
 • Người sử dụng tự nguyện trả lại đất.
 • Đất được nhà nước giao thuê có thời hạn mà không được gia hạn.
 • Đất ở trong khu vực ô nhiễm, có nguy cơ đe dọa tính mạng.
 • Đất sạt lở, sụt, lún, bị ảnh hưởng bởi thiên tai đe dọa tính mạng con người,

     Như vậy, người sử dụng đất sẽ bị thu hồi đất nếu nằm trong các trường hợp trên theo quy định của pháp luật về việc thu hồi đất.

2. Thẩm quyền thu hồi đất.

     Theo quy định của Luật đất đai 2013, thì những cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất bao gồm:

 • Ủy ban nhân dân tỉnh: Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong trường hợp sau:

      – Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

      – Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

      Lưu ý. Trong khu vực thu hồi có cả đối tượng thuộc thẩm quyền của cả ủy ban tỉnh và ủy ban huyện thì UBND tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền của UBND huyện quyết định thu hồi

       Trên đây là nội dung tư vấn của Ask Law đối với trường hợp được thu hồi đất và thẩm quyền thu hồi đất. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp.

 

Give a Comment