Câu hỏi:

Thưa luật sư, em có một thắc mắc mong luật sư giải đáp. Em đi nộp thuế xuất nhập khẩu cho công ty em, có nội dung cần điền là mã chương, mã ngành nhưng em không hiểu lắm. Khi em hỏi cán bộ hải quan thì họ bảo đó là mã số thuế của doanh nghiệp. Cho em hỏi em phải điền nội dung gì vào đó mới chính xác?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định của Quyết định 33/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước:

Phân loại theo Chương và cấp quản lý (viết tắt là Chương) là phân loại dựa trên cơ sở hệ thống tổ chức của các cơ quan, tổ chức trực thuộc một cấp chính quyền được tổ chức quản lý ngân sách riêng nhằm xác định trách nhiệm quản lý của cơ quan, tổ chức đó đối với ngân sách nhà nước.

Phân loại theo ngành kinh tế là dựa vào tính chất hoạt động kinh tế (ngành kinh tế quốc dân) để hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước.

Theo đó, nội dung mã chương, mã ngành sẽ tùy thuộc vào từng công ty. Để tra cứu được mã chương, mã ngành của công ty mình, bạn có thể làm một trong hai cách sau:

Cách thứ nhất, bạn tra cứu mã chương, mã ngành trong hệ thống phụ lục của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước. Trong đó:

– Danh mục mã số Chương – phụ lục số 01;

– Danh mục mã số ngành kinh tế – phụ lục số 02.

Cách thứ hai, bạn có thể tra cứu nội dung này trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào trang web của Tổng cục thuế;

Bước 2: Kích vào mục Tra cứu thông tin người nộp thuế;

Bước 3: Điền nội dung vào Phiếu tra cứu như sau: điền Mã số thuế của doanh nghiệp, nhập mã xác nhận và kích nút “Tra cứu”;

Bước 4: Khi trang web trả kết quả về, kích vào tên của công ty bạn, khi đó tất cả thông tin về công ty bạn sẽ được hiển thị;

Bước 5: Xem nội dung “Cấp Chương Loại Khoản” để biết được đoạn mã của công ty bạn;

Bước 6: Xác định mã chương, mã ngành của công ty bạn dựa vào đoạn mã trên;

Ví dụ, đoạn mã của công ty bạn là 3-754-190-195 thì mã chương là 754 và mã ngành là 190. Trong đó mã chương 754 thể hiện hệ thống tổ chức của công ty bạn là “Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh” thuộc cấp huyện, mã ngành 190 thể hiện công ty bạn có thuộc ngành kinh tế “Bán buôn, bán lẻ; Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác”.

Như vậy, sau khi tra cứu bạn có thể xác định chính xác mã chương, mà ngành của công ty bạn để điền cho phù hợp vào giấy nộp tiền.