Cách giải quyết khi cho công an vay tiền không đòi lại được ?

Cách giải quyết khi cho công an vay tiền không đòi lại được ?

Câu hỏi

Bạn thân của em có cho một đồng chí bên cơ quan công an vay theo hình thức vay lãi hiện đồng chí ấy vẫn đang công tác và đi làm bình thường, nhưng gần một tháng nay khi đến hạn trả tiền thì cứ tránh mặt, gọi điện không nghe, không gặp đến phòng trực ban cơ quan thì họ nói gọi điện và không cho vào để gặp. Giờ em muốn làm đơn gửi thẳng vào cơ quan nơi đồng chí ấy làm việc, nhưng không biết viết nội dung ra sao, hình thức và câu chữ như thế nào?

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự năm 2015

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Bộ luật hình sự năm 2015

Luật thi hành án năm 2008

2. Luật sư tư vấn:

Đối với trường hợp của bạn có người vay tiền mà đến hạn không trả thì có thể xử lý như sau:

Thứ nhất về nghĩa vụ trả nợ, theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì người công an là bạn của bạn phải có nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn, cụ thể:

Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay:

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Bạn cần chú ý việc cho vay lãi của bạn phải tuân thủ theo quy định sau, nếu vượt quá sẽ không có hiệu lực pháp lý:

Điều 468. Lãi suất

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.

Thứ hai, bạn có quyền kiện đòi tài sản ra Tòa án theo hợp đồng vay tiền

Cụ thể bạn có quyền kiện ra tòa án theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án “…. 3. Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự…..”

và thuộc thẩm quyền của tòa án cấp huyện nơi bị đơn đang cư trú hoặc làm việc…. theo Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Sau khi vụ án đã được giải quyết tại tòa án, có bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, bạn sẽ yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành bản án theo quy định tại Điều 7 Luật thi hành án năm 2008:

“Người được thi hành án, người phải thi hành án căn cứ vào bản án, quyết định có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án”

Việc yêu cầu thi hành án phải đảm bảo thời hiệu thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật thi hành án năm 2008:

1. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án…….

Thứ ba, nếu người bạn của bạn sau khi vay tiền đến hạn trả nợ có dấu hiệu bỏ trốn hoặc có các hành vi sau thì bạn có thể viết đơn trình báo ra công an điều tra thuộc cơ quan công an quận/ huyện:

Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại hoặc tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

Bạn phải chú ý về khoản tiền bạn cho vay là bao nhiêu có trên 4 triệu không hay dưới 4 triệu nhưng đã bị xử phạt theo điều trên chưa…, bạn có ký kết hợp đồng vay tiền không, có biên bản giao nhận tiền không, người bạn đó có khả năng trả không, nếu có khả năng có trốn tránh thực hiện trả tiền vay không, có dùng tiền vay để dùng vào mục đích bất hợp pháp không thì bạn mới trình báo và được cơ quan công an giải quyết.

Ở đây nếu bạn chỉ gửi đơn ra nơi người đó đang công tác tường trình về vấn đề vay tiền đến hạn thì ở đây cơ quan sẽ tạo điều kiện cho người đó trả nợ, nếu bị khởi kiện ra tòa hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo hình thức trên thì đồng chí này có thể bị xử lý kỷ luật…. cho nên bạn nên thực hiện theo hai cách nêu trên.

 

Give a Comment