Cách thức ủy quyền lại cho người thân kinh doanh đất và phòng trọ?

Cách thức ủy quyền lại cho người thân kinh doanh đất và phòng trọ?

Câu hỏi

Gia đình tôi hiện định cư ở nước ngoài có đầu tư mua đất và xây kinh doanh phòng trọ ở Bình Dương, Việt Nam. Chúng tôi vừa muốn đứng tên trên quyền sử dụng đất, nhưng phải làm thế nào để ủy quyền lại cho người thân ở Việt Nam thay chúng tôi giải quyết tất cả các vấn đề liên quan. Vì nếu có những vấn đề phát sinh như: xây mới, sửa chữa, các hợp đồng điện nước, các vấn đề liên quan đến kinh doanh phòng trọ thì chúng tôi không thể đi đi về về để giải quyết được

Luật sư trả lời:

Trong trường hợp này để người thân của bạn có thể giải quyết những vấn đề phát sinh như: xây mới, sửa chữa,… thì bạn nên thực hiện thủ tục ủy quyền theo quy định tại Điều 562 Bộ luật Dân sự năm 2015, cụ thể:

“Điều 562. Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Đồng thời để tránh những vấn đề bất lợi sau này bạn nên thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền, cụ thể Điều 55 Luật Công chứng năm 2014 quy định như sau:

“Điều 55. Công chứng hợp đồng ủy quyền

1. Khi công chứng các hợp đồng ủy quyền, công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham gia.

2. Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.”

Give a Comment