Đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên để hưởng chế độ thai sản

Đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên để hưởng chế độ thai sản

Xin chào chuyên mục! Cho tôi hỏi: Tôi đi làm và đóng Bảo hiểm xã hội ( BHXH ) từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 10/2015 thì tôi nghỉ việc và đã lấy sổ BHXH. Đến tháng 1/2016 thì tôi lại đóng BHXHở công ty khác nhưng tôi  mới có thai dược 5 tháng dự kiến sinh 9/2016 ( em đóng BHXH được 6 tháng từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2016 ). Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản và BHXH theo mức đóng ở công ty mới không?Nếu có thì thủ tục nhận như thế nào ạ? Mong chuyên mục giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thái sản:

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn dự kiến sinh vào tháng 9/2016 và đã đóng bảo hiểm được 6 tháng từ tháng 1/2016 đến hết tháng 6/2016, như vậy bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con là đã đóng đủ 6 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con.

Bạn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Điều 34.Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Điều 39.Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Căn cứ vào Quyết định 01/2014/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Điều 11.Trách nhiệm của người lao động

2. Người lao động đã thôi việc: Nộp cho Bảo hiểm xã hội huyện nơi cư trú hồ sơ hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 5 Điều 9.

Do đó, bạn có thể làm thủ tục để hưởng chế độ thai sản tại cơ quan bảo hiểm xã hội huyện nơi bạn đang cư trú.

Hồ sơ gồm:

a. Sổ bảo hiểm xã hội

b. Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con.

c. Đơn của người lao động nữ sinh con (mẫu số 11B-HSB).

Theo đó, mức hưởng chế độ thai sản là 100% bình quân tiền lương đóng BHXH của 06 tháng cuối trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

One Response

  1. Kim Nguyên 10/08/2017

Give a Comment