Cách tính lương khi viên chức không làm đủ tháng

Cách tính lương khi viên chức không làm đủ tháng

Câu hỏi:

Giáo viên trường tôi đi làm việc từ ngày 01/4/2017 đến ngày 07/4/2017 chưa đủ ngày công cả tháng 4. Hiệu trưởng yêu cầu tôi (kế toán) lấy bảng chấm công tháng 3/2017 để làm căn cứ thanh toán tiền lương đủ tháng 4/2017 cho giáo viên, tôi thấy không đúng nên tôi không thanh toán, thế là hiệu trưởng hạ thi đua của tôi, xin hỏi có văn bản nào quy định lấy bảng chấm công tháng 3 để làm căn cứ trả lương tháng 4 không?; Hiệu trưởng hạ thi đua của tôi có đúng không? Nhờ luật gia tư vấn giúp.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Tại khoản 2 Điều 12 Luật viên chức 2010 quy định như sau:

Điều 12. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

Như vậy, việc trả lương cho viên chức căn cứ vào kết quả thực hiện công việc.

Bên cạnh đó căn cứ tính lương bao gồm hợp đồng làm việc, bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm, công việc được hoàn thành… quy chế lương thưởng. Đối với bảng chấm công, Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, … để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị.

Hàng ngày tổ trưởng (Trưởng ban, phòng, nhóm,…) hoặc người được ủy quyền căn cứ vào tình hình thực tế của bộ phận mình để chấm công cho từng người trong ngày.

Cuối tháng, người chấm công và người phụ trách bộ phận ký vào Bảng chấm công và chuyển Bảng chấm công cùng các chứng từ liên quan như Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy xin nghỉ việc không hưởng lương,… về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu qui ra công để tính lương và bảo hiểm xã hội. Kế toán tiền lương căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số ngày công theo từng loại tương ứng.

Như vậy, việc hiệu trưởng yêu cầu bạn lấy bảng chấm công tháng 3 làm căn cứ để trả lương tháng 4 là không đúng quy định. Do đó, việc bạn bị hạ thi đua là không có căn cứ. Trong trường hợp này, bạn nên làm đơn khiếu nại gửi đến người đã có quyết định hành chính hạ thi đua, cụ thể là Hiệu trưởng để được xem xét giải quyết.

Give a Comment