Cách tính số tiền phải trả cả gốc và lãi khi vay vốn sinh viên?

Cách tính số tiền phải trả cả gốc và lãi khi vay vốn sinh viên?

Câu hỏi

Gia đình em bắt đầu vay vốn sinh viên từ năm 2009. Em học 5 năm và tổng số tiền vay trong 5 năm của em là 43 triệu đồng. Em ra trường tháng 5/2014. Kể từ khi bắt đầu nhận món vay đầu tiên của ngân hàng chính sách xã hội thì gia đình em đã đóng lãi hàng tháng. Đến tận bây giờ gia đình em vẫn chưa quá nợ lãi lần nào (lãi trả hàng tháng và gốc vẫn giữ nguyên 43 triệu đồng). Hiện tại em cũng đã gom đủ tiền để thanh toán cả gốc và lãi tiền vay sinh viên, dự định em thanh toán là ngày 09/02/2018. Vậy quý công ty có thể tính giúp em xem số tiền gốc + lãi em phải thanh toán là bao nhiêu tiền không ạ. Khi vay, gia đình em và ngân hàng chính sách xã hội có thỏa thuận hết hạn thanh toán là năm 2019. Như vậy nếu em thanh toán vào ngày 09/02/2018 là trả nợ trước hạn thì có được nhận ưu đãi nào không?

Nội dung tư vấn

Căn cứ tại Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 853/QĐ-TTg

Điều 5. Mức vốn cho vay:

1. Điều chỉnh mức cho vay quy định tại khoản 1, Điều 5, Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên như sau: Mức cho vay tối đa là 1.000.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên

2. Ngân hàng Chính sách xã hội quy định mức cho vay cụ thể đối với học sinh, sinh viên căn cứ vào mức thu học phí của từng trường và sinh hoạt phí theo vùng nhưng không vượt quá mức cho vay quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Khi chính sách học phí của Nhà nước có thay đổi và giá cả sinh hoạt có biến động, Ngân hàng Chính sách xã hội thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh mức vốn cho vay.

– Về mức lãi suất cho vay tính như sau:

+ Các khoản giải ngân cho vay từ 1/10/2007 đến 31/7/2011 áp dụng lãi suất cho vay 0,5%/tháng.

+ Riêng các món vay giải ngân được hỗ trợ lãi suất từ ngày 1/5/2009 đến ngày 31/12/2009 trong thời gian 24 tháng kể từ ngày phát tiền vay của số tiền vay đó chỉ phải trả lãi suất 0,17%/ tháng.

+ Các khoản giải ngân cho vay từ 1/8/2011 trở đi sẽ áp dụng mức lãi suất cho vay 0,65%/tháng.

+ Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

+ Ưu đãi lãi suất trong trường hợp trả nợ trước hạn: Trường hợp đối tượng vay vốn trả nợ trước hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng lãi suất phải trả sẽ được giảm lãi vay. Ngân hàng Chính sách xã hội quy định cụ thể mức ưu đãi lãi suất trong trường hợp trả nợ trước hạn.

– Về việc trả nợ vay:

+ Khi giải ngân số tiền cho vay của kỳ học cuối cùng, NHCSXH nơi cho vay cùng người vay thoả thuận việc định kỳ hạn trả nợ của toàn bộ số tiền cho vay. Người vay phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên khi học sinh, sinh viên có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khoá học.

+ Số tiền cho vay được phân kỳ trả nợ tối đa 6 tháng 1 lần, phù hợp với khả năng trả nợ của người vay do ngân hàng và người vay thoả thuận.

+ Thời hạn trả nợ là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi. Đối với các chương trình đào tạo trên một năm, thời gian trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.

Như vậy, mức lãi suất và thời hạn cụ thể mà bạn phải trả căn cứ vào thời gian bạn nhận được tiền vay, số tiền vay nhận được, thỏa thuận của người vay với Ngân hàng chính sách xã hội.

Give a Comment