Cách tính tiền được hưởng từ chế độ thai sản?

Cách tính tiền được hưởng từ chế độ thai sản?

Câu hỏi

Em là giáo viên THCS có hệ số lương là 3,66 dạy ở vùng có phụ cấp khu vực là 0,2. Em nghỉ sinh từ 1/11/2014 đến 1/5/2015. Nhờ văn phòng giúp em tính tiền thai sản em sẽ được nhận theo chế độ hiện nay ạ.

Trả lời

Theo các quy định của Luật bảo hiểm xã hội hiện hành thì chế độ thai sản được tính là 100% mức bình quân tiền lương, tiền công dùng để đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ sinh và 2 tháng lương tối thiểu chung đang áp dụng. Vậy bạn căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội để tính mức tiền bảo hiểm bạn nhận được.

Give a Comment