Cai nghiện bắt buộc áp dụng đối với những trường hợp nào ?

Cai nghiện bắt buộc áp dụng đối với những trường hợp nào ?

Câu hỏi

Cậu tôi nghiện ma túy rất nhiều năm đã cai nghiện 1 lần nhưng vẫn tái nghiện. Để có tiền hút thuốc phiện đã trộm tiền và lừa gạt rất nhiều người. Tất cả mọi người đã nhất trí phải bắt buộc đi cai nghiện do cậu tôi không thừa nhận mình nghiện.

Em tôi đã hỏi công an xã và được cho biết là điều kiện cai nghiện bắt buộc là: phải có chứng cứ chứng minh cậu tôi nghiện thì công an mới giải quyết. Xin hỏi luật sư gia đình tôi phải giải quyết vấn đề đúng luật pháp nhất ?

Luật sư trả lời:

Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 quy định về biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau:

Điều 96. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

2. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy nhưng không có nơi cư trú ổn định.

3. Không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp sau đây:

a) Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

b) Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;

c) Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Có thể thấy, việc người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì chắc chắn là phải có căn cứ chứng minh rằng người đó bị nghiện, bởi người bị nghiện có thể có những người bị áp dụng biện pháp này nhưng nếu người không bị nghiện thì không thể áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được.

Give a Comment