Cần biết gì về chế tài xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư?

Cần biết gì về chế tài xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư?

Câu hỏi

Kính gửi Luật sư,

Luật sư có thể tư vấn cho tôi biết biết ngoài các quy định xử phạt hành chính của Chính phủ, trong Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư  ( bao gồm hai loại: chung cư cao cấp, chung cư giá rẻ ) có được quy định hình thức xử lý vi phạm (hình thức phạt tiền) đối với các cư dân vi phạm nội quy (Ví dụ: đốt vàng mã tại ban công căn hộ, thi công gây tiếng ồn sau 23h; nuôi chó mèo nhưng không có biện pháp bảo đảm an toàn và vệ sinh tại khu vực sở hữu chung, xả rác bừa bãi…) hay không? Nếu có thì ai là người có thẩm quyền xử phạt: Ban Quản trị/ Chủ đầu tư/ Ban quản lý nhà chung cư?

Nếu được phép quy định phạt tiền trong Nội quy QLSD nhà chung cư thì có khống chế mức phạt tối đa không hay chỉ cần >50% chủ các căn hộ biểu quyết tán thành Nội quy? Xin chân thành cảm ơn luật sư.

Luật sư trả lời

Thứ nhất, việc xử phạt vi phạm hành chính phải được xử lý đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

Thứ hai, tại Điều 41, 42 Thông tư 02/2016 của Bộ Xây dựng về quy chế quản lý, sử dụng chung cư và Điều 104 Luật Nhà ở 2014, ban quản trị chung cư hay đơn vị quản lý vận hành chung cư không có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong khu chung cư.

Thứ ba, đối với hành vi “đốt vàng mã tại ban công căn hộ, thi công gây tiếng ồn sau 23h; nuôi chó mèo nhưng không có biện pháp bảo đảm an toàn và vệ sinh tại khu vực sỏ hưu chung, xả rác bừa bãi…” sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính 300.000-400.000 đồng và thuộc thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND các cấp, Thanh tra môi trường, Cảnh sát trật tự… theo quy định tại tại các văn bản hướng dẫn.

Như vậy, ban quản lý chung cư không có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính đối với bạn về hành vi nêu trên và việc ra quyết định xử phạt như vậy là phải do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đúng với quy định của pháp luật.

Give a Comment