Căn cứ để tính giá đất như thế nào?

Căn cứ để tính giá đất như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề liên quan đến tính gia đất cần được chuyên mục tư vấn giúp ạ, cụ thể như sau: Chị tôi và anh rể  quyết định ly hôn do trong thời kỳ hôn nhân xảy ra nhiều mâu thuẫn không thể sống chung được. Vợ chồng anh chị có tài sản chung là ngôi nhà thuộc đất cấp loại I. Theo quy định của bảng giá đất của nhà nước năm 2014 đất nhà chị được 800.000 đồng/m2. Tổng diện tích đất nhà chị là 100m2. Vậy cho tôi hỏi: khi ra tòa thì người ta tính theo giá nhà nước hay giá thị trường? Mong chuyên mục tư vấn giúp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với trường hợp của chị bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23-12-2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân & gia đình năm 2000, tại mục 12 có hướng dẫn: “Việc xác định giá trị khối tài sản chung của vợ chồng hoặc phần giá trị mà họ phải thanh toán, họ được hưởng là căn cứ vào giá giao dịch thực tế tại địa phương vào thời điểm xét xử”.

Như vậy, việc định giá do Tòa án nhân dân tối cao sẽ dựa vào giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng nhà đất đối với từng loại đất. Việc hai vợ chồng chị bạn ly hôn thì giá quyền sử dụng đất trước hết phụ thuộc vào chính sự thỏa thuận của các đương sự trên cơ sở pháp luật (giá đó phải dựa trên cơ sở giá thị trường hoặc khung giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh nơi có đất tranh chấp ban hành).

Trong trường hợp các bên tranh chấp không thoả thuận được giá quyền sử dụng đất, thì Toà án thành lập Hội đồng định giá có thành phần: Đại diện cơ quan tài chính và các cơ quan có liên quan… Toà án, Viện kiểm sát chỉ giám sát việc định giá chứ không phải là thành viên của Hội đồng định giá. Giá quyền sử dụng đất do Hội đồng định giá quyết định căn cứ vào giá thực tế chuyển nhượng sử dụng đất cùng loại, có vị trí tương đương tại địa phương, có tham khảo đất do hai bên đương sự đưa ra.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment