Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người đồng thừa kế?

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người đồng thừa kế?

Câu hỏi

Thưa luật sư là gia đình tôi có hai anh em và mẹ, cha chết và đất riêng cùng một căn hộ chung cư giá rẻ của cha để lại cho hai anh em thì bị các cô ở bên nhà nội tranh chấp và đưa ra tòa kiện a2 của tôi, nhưng bản án thì cả 3 mẹ con đều có quyền trong khu đất, giờ muốn làm sổ đỏ thì ai có quyền đứng tên. Xin luật sư trả lời giúp tôi!

Luật sư trả lời

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật Đất đai 2013

Luật sư trả lời:

Thứ nhất: Trường hợp của bạn thuộc đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:
c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;
Thứ hai: Việc ai là người đứng tên được xác định như sau, nếu trường hợp có nhiều người chung quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất và cấp cho mỗi người 01 giấy chứng nhận, hoặc nếu gia đình chỉ muốn cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì vẫn được nhưng trên giấy chứng nhận đó vẫn phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất (những người đồng thừa kế).

Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Kết luận: Gia đình bạn hoàn toàn có thể làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trường hợp này cả ba mẹ con cùng được hưởng thừa kế thì cả ba người cùng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2 Comments

  1. Khanh Pham 23/05/2019
    • Kim Anh Anh 24/05/2019

Give a Comment