Cấp lại sổ đỏ khi bị mất theo quy định của luật hiện hành

Cấp lại sổ đỏ khi bị mất theo quy định của luật hiện hành

Câu hỏi. Chào luật sư, trong quá trình sửa chữa nhà tôi có làm mất sổ đỏ, bây giờ tôi phải làm gì để có thể cấp lại sổ đỏ ạ. Cảm ơn luật sư.

Trả lời.

        Cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi cho Tổng đài tư vấn Ask Law – 19006261, Luật sư tư vấn về thủ tục cấp lại sổ đỏ theo quy định của pháp luật như sau:

 • Căn cứ pháp lý.
 • Luật đất đai 2013.
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đất đai
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính.

1. Quy định của pháp luật về việc cấp lại sổ đỏ

      Theo Điểm k Khoản 1 Điều 99 thì “Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất”.

            Do bạn mất sổ đỏ do quá trình sửa chữa nhà, cho nên bạn sẽ được cấp lại sổ đỏ.

 • Cơ quan thực hiện việc cấp lại sổ đỏ

Theo Điều 37 Nghị định 43/2014 thì cơ quan thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là:

 • Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng kí đất đai thì Sở tài nguyên và môi trường sẽ thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận.
 • Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng kí đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ thực hiện cấp đổi  Giấy chứng nhận.

2. Thủ tục cấp lại sổ đỏ khi bị mất

Bước 1.

     Khi biết mình bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất nên:

 • Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.
 • Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã ( trừ trường hợp mất do thiên tai, hỏa hoạn).
 • Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở UBND xã, người bị mất giấy nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận.

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ.

     Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân.

( Trường hợp mất giấy do thiên tai hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của UBND xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó)

 • Giấy tờ khác như:
 • Chứng minh nhân dân; căn cước công dân; hộ chiếu ( bản sao, có công chứng hoặc chứng thực)
 • Sổ hộ khẩu ( bản sao, có công chứng hoặc chứng thực)
 • Giấy đăng kí kết hôn ( nếu có).

Bước 3. Nộp hồ sơ.

     Bạn nộp hồ sơ đã chuẩn bị ở Văn phòng đăng kí đất đai. Trách nhiệm của Văn phòng đăng kí đất đai:

 • Kiểm tra hồ sơ
 • Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất.
 • Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ký quyết định hủy giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.
 • Chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

       Thời gian  cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình là không quá 30 ngày.

       Bài viết liên quan: Thủ tục đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

       Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về thủ tục cấp lại sổ đỏ theo quy định của luật hiện hành, nếu có gì thắc mắc bạn có thể liên hệ đến Tổng đài tư vấn –  19006261 để giải đáp. 

 

Give a Comment