Cấp trùng thẻ BHYT

Cấp trùng thẻ BHYT

Ông CBĐ hỏi: Tôi đã có thẻ thương binh, hiện đang là Phó Bí thư Đảng uỷ xã – kiêm Chủ tịch HDND. Từ năm 2004, tôi làm Chủ tịch UBMTTQ VN xã từ đó đến nay, hàng năm tôi được cấp một thẻ BHYT, đồng thời vẫn phải mua BHYT  do BHYT cấp (bán), như vậy có trùng lắp không? Tôi và kế toán ngân sách xã đã hỏi trực tiếp BHXH huyện Lộc Ninh và được câu trả lời là vẫn bắt buộc mua thẻ BHYT CH, như vậy là đúng hay sai?

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT TRẢ LỜI

Căn cứ Khoản 2, Điều 16 của Luật BHYT sửa đổi 2014, thì “mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT”. Đồng thời, Khoản 2, Điều 13 và Khoản 2, Điều 22 của Luật này quy định:  “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định” và  “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”. Như vậy, thẻ BHYT đã cấp cho Ông theo đối tượng người lao động là đúng quy định. Tuy nhiên, nếu Ông được cấp thêm 01 thẻ BHYT theo đối tượng người có công với cách mạng (được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn quyền lợi của đối tượng người lao động) thì thẻ BHYT này được xác định là thẻ BHYT cấp trùng. Vì vậy, Ông cần chuyển trả thẻ BHYT đã cấp trùng cho cơ quan BHXH, để giảm thu trùng BHYT. Đồng thời, xuất trình thẻ thương binh và thẻ BHYT đã cấp cho Ông theo đối tượng người lao động, để cơ quan BHXH đổi mã quyền lợi BHYT ghi trên thẻ BHYT theo quyền lợi của đối tượng người có công với cách mạng.

 

 

 

Give a Comment