Thủ tục làm đơn ly hôn như thế nào?

 Tôi muốn hỏi, hiện nay tôi đang muốn ly hôn với chồng thì cách viết đơn như thế nào và phải nộp cho nơi nào? Hiện tôi đang sinh sống tại bên ngoại và hộ khẩu của tôi và con … Continued

Mẫu C70a-HD mới nhất 2017

Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe – Mẫu C70a-HD mới nhất theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016. Có hiệu lực từ ngày 01/06/2016. Tên cơ quan đơn … Continued

Mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước

Tải về mẫu đơn xin nhận con nuôi mới nhất 2017 Mẫu TP/CN-2011/CN.02   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI   Kính gửi(1) : ………………………………………………………………….. Ông … Continued

Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 3) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông … Continued

Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Câu hỏi: Tôi đang là sinh viên đại học luật  Hà Nội,tôi có giấy gọi đi NVQS.  Vì đang bận học nên tôi muốn viết đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự thì phải viết như thế … Continued

Mẫu đơn ủy quyền lĩnh thay lương

Nội dung giấy ủy quyền lĩnh thay lương gồm thông tin của người được hưởng chế độ lương, người lĩnh thay chế độ  và các vấn đề liên quan khác. Tải về  Giấy ủy quyền lĩnh thay lương CỘNG HÒA XÃ HỘI … Continued

Mẫu đơn xin xét tuyển bậc tiểu học

Mẫu đơn xin xét tuyển (nhập học) bậc tiểu học bao gồm các thông tin cơ bản của người xin học để người dùng tìm hiểu, tham khảo. Tải về:  Mẫu đơn xin xét tuyển bậc tiểu học CỘNG HÒA … Continued