Mức nộp án phí tranh chấp đất đai

Câu hỏi: Tôi có một mảnh đất rừng 2(ha) đồng quyền sở hữu với một người em nhưng có chuyện gia đình xảy ra nên tôi phải chia đất.Nhưng em của tôi không chấp nhận chia.Tôi đã làm đơn gửi … Continued