Chế độ hưởng thai sản như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật, tôi muốn tư vấn về chế độ thai sản. Tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2016, hợp đồng đúng 2 năm với công ty, đến tháng 6/2016 … Continued

Tư vấn về thời điểm nâng lương

Câu hỏi: Tôi là giáo viên mầm non hệ trung cấp, làm việc cho trường mầm non tư thục từ 2/2005 đến 5/2009 và có đóng thời gian bảo hiểm là 5 năm 4 tháng. sau đó tôi nghỉ làm … Continued