Luật Nhà ở 2005

Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Số/Ký hiệu 56/2005/QH11 Cơ quan ban hành Quốc … Continued

Luật nhà ở 2014

Luật nhà ở số 65/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014. Số/Ký hiệu 65/2014/QH13 Cơ quan ban hành Quốc … Continued

Vấn đề bồi thường nhà ở

Tôi có một vấn đề  thắc mắc, mong chuyên mục giải đáp giúp tôi.  Hiện tôi đang ở khu nhà tập thể sáu tầng thuộc của công ty A quản lý. Năm 2005 công ty có thanh lý cho chúng tôi, đến … Continued