Hướng dẫn ghi hóa đơn đầu vào

Câu hỏi: Hiện tại công ty em đang làm quyết toán thuế năm 2013,2014,2015. Cán bộ bên Thuế đã vào công ty em kiểm tra, và hiện tại họ chỉ bắt bẻ cty em 2 lỗi chính: 1. Hóa đơn … Continued