Thả rông chó dữ bị xử lý thế nào?

Câu hỏi: Thưa Luật sư! Chúng tôi ở quê nên hầu như nhà nào cũng nuôi chó trông nhà và đều thả rông cả. Tuy nhiên có một nhà ở ngoài đường lớn, có con chó rất dữ và nhà … Continued