Ngồi xem đánh bạc bị xử phạt thế nào?

Câu hỏi: Chồng tôi không đánh bạc chỉ ngồi xem thôi nhưng lúc Công an bắt thì khám xét trong túi chồng tôi có 3.400.000 đồng. Như vậy, trường hợp của chồng tôi sẽ bị xử phạt như thế nào? … Continued

Tội dâm ô trẻ em

Câu hỏi: Em trên 18 tuổi , bạn gái em dưới 16 tuổi . Bọn em ôm ấp, hôn , năm tay và em có sờ ngực bạn gái em. Vậy cho hỏi em có phạm tội dâm ô trẻ … Continued

Trường hợp nào được phép còng tay

Câu hỏi: Xin hỏi luật sư. Tôi xem các phim hình sự Việt Nam lúc nào bắt cũng còng tay trước. Nhưng thực tế thì khi nhìn ở ngoài đời thật tôi cũng ít thấy người thi hành công vụ … Continued