Tư vấn về thời điểm nâng lương

Câu hỏi: Tôi là giáo viên mầm non hệ trung cấp, làm việc cho trường mầm non tư thục từ 2/2005 đến 5/2009 và có đóng thời gian bảo hiểm là 5 năm 4 tháng. sau đó tôi nghỉ làm … Continued