Tại sao phải đi nghĩa vụ quân sự?

Câu hỏi: Mọi người luôn nói phải đi nghĩa vụ quân sự để bảo vệ Tổ quốc.  Nhưng hiện nay đang là thời bình tại sao vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự? Ngoài đi lính thì nghĩa vụ quân sự còn … Continued