Thủ tục thay đổi nhãn hàng hóa

Câu hỏi: Công ty tôi đang sản xuất một sản phẩm tiêu dùng trong nước nhưng sắp tới muốn thay đổi nhãn hàng hóa: Thay đổi bố cục (cách sắp xếp các nội dụng trên nhãn) và thay đổi hình … Continued

Tên miền có được bảo hộ không?

Câu hỏi: Hiện nay có rất nhiều tranh chấp liên quan đến tên miền, vậy tại sao tên miền lại không được bảo hộ với tư cách là đối tượng của quyền SHTT? có phải vì tên miền không đáp … Continued